• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

 

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání na konci druhého pololetí ve všech povinných i volitelných předmětech na vysvědčení se bude řídit vyhláškou 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Tuto vyhlášku vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, tj. 27. dubna 2020. Vyhláška specifikuje postupy při klasifikaci tohoto pololetí.

V posledním vyučovacím dni druhého pololetí školního roku 2019/2020 se bude žákům vydávat vysvědčení. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínu, vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek naší školy.