• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020