• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Výuka 1.- 5. třída

Výuka 1.- 5. třída

 

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 bude od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který realizujeme v rámci distančního vzdělávání. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Ranní družina nebude poskytována. Vzdělávací aktivity budou organizovány každý pracovní den v neměnných skupinách po 15 dětech.

Cílem tohoto sdělení je zjištění závazného zájmu o dobrovolnou docházku Vašeho dítěte do školy. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a je seznámen s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (čestné prohlášení ke stažení zde).

 

Prosíme, sdělte následující informace svým třídním učitelkám nejpozději do 11. května 2020.

1. Mám / nemám zájem o dobrovolnou docházku do školy v době od 25. 5. do 30. 6.2020

(dopolední výuka od 7.55 do 12.00 hod.)

2. Mám / nemám zájem o dobrovolnou docházku do ŠD (odpolední část 12.00 do 15.00 hod.)

3. Mám / nemám zájem o stravování ve ŠJ za dodržení všech hygienických a epidemiologických opatřeních.

 

O všech bližších podmínkách realizace a hygienických pravidlech týkající se organizace dobrovolné docházky budete včas informováni.

Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy