• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Turnaj školních družin ve florbale 4. + 5. třída

    V úterý 24. 1. se vybraní chlapci ze 4. a 5. třídy zúčastnili florbalového turnaje školních družin na ZŠ Englišova. Turnaje se zúčastnilo 8 škol, hrálo se na dvě skupiny A a B. Dvě vítězná družstva z každé skupiny pak postupovala do semifinále, vítězové následně do finále. Naši kluci bojovali, do každého zápasu vložili všechny své síly, avšak na postup do semifinále to nestačilo. Nasbírali ale cenné zkušenosti a věřím, že se příští rok opět s chutí do tohoto turnaje zapojí. Kluci pro naši školu získali krásné 5. místo. Obdrželi diplom a sladkou odměnu. Pochvala tímto míří za: Tomášem Kubalou, Nikolou Garšicem a Mikulášem Lhotským do 4. třídy. Michalem Němcem, Tobiášem Lelovským, Ondrou Hanelem, Petrem Hellebrandem a Christiánem Kosterou z 5. třídy. 

Za ŠD Kateřina Kociánová

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov