• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Pokyny k zahájení školního roku 2020/2021

 

1. září 2020

Pokyny pro prvňáčky a jejich rodiče

· Sraz všech dětí i jejich rodičů v 7.45 hod. před vchodem budovy nižšího stupně (vstup od jídelny).

· Slavnostní přivítání proběhne částečně před budovou školy, poté bude pokračovat v prostorách 1. třídy pod vedením třídní učitelky Mgr. Magdalény Hymlárové.

· Ve třídě budou podány veškeré informace týkající se organizace vzdělávání, provozu a chodu školy, školní družiny i školního stravování.

· Zároveň budou připraveny k distribuci čipy pro vstup do budovy i stravování (jeden čip/100Kč).

· Škola má nastavena protiepidemická opatření, která se mohou měnit.

· Při vstupu do budovy je nutné použít dezinfekci rukou.

· Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!

Pokyny pro žáky nižšího stupně (2. – 5. třída)

· Sraz všech žáků v 7.50 hod. před vchodem budovy nižšího stupně (vstup od jídelny).

· Slavnostní přivítání proběhne částečně před budovou školy, poté bude pokračovat v prostorách jednotlivých tříd pod vedením svých třídních učitelek.

· Ve třídě budou podány veškeré informace týkající se organizace vzdělávání, provozu a chodu školy, školní družiny i školního stravování.

Pokyny pro žáky vyššího stupně (6. – 9. třída)

· Sraz všech žáků v 7.50 hod. před hlavním vchodem do budovy školy.

· Třídní učitelé jednotlivých tříd si žáky před budovou vyzvednou a odvedou do tříd.

· Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelů.

· Ve třídě pak budou mimo jiné podány veškeré informace týkající se organizace vzdělávání, provozu a chodu školy, školního stravování.

· Pro nově příchozí žáky (šesté třídy) budou připraveny k distribuci čipy pro vstup do budovy školy i stravování (jeden čip/100Kč).

První den bude vydáván oběd od 9.30 hod. pro přihlášené žáky. V případě zájmu o stravování tento den u nenahlášených dětí kontaktujte vedoucí ŠJ na čísle 724 963 929.

Je omezen vstup cizích osob do školy.

 

Ve Slavkově dne 24. 8. 2020 Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy