• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Přírodovědný klokan

   Ve středu 11.10. a čtvrtek 12.10. proběhlo na škole školní kolo soutěže Přírodovědný klokan, které se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd. Soutěž je zaměřena na podporu přírodovědných a technických oborů, konkrétně biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Celkem žáci řešili 24 úloh, za které mohli získat max. 120 bodů. 

Nejlepší řešitelé: 

  1. Hlávková Petra (8. A)             74 bodů 
  2. Gorčica Daniel (9. B)             70 bodů 
  3. Košárková Dorota (9. B)         68 bodů 

 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení