• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Plán na únor

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU 2023 V ŠD A ŠK

 

7. 2. maškarní karneval (žákovský parlament)

- zimní sporty – sáňkujeme, bobujeme….

- o nejhezčí stavby ze sněhu

15. 2. Pěvecká soutěž ŠD – téma: BARVY

- výtvarná soutěž Opava – téma: UFO

- Sv. Valentýn – tvoříme přáníčka a drobné dárečky

- hudební odpoledne s písničkami

- malujeme a kreslíme zimu

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov