• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Pěvecká soutěž školních družin

    Ve středu 15.2. se šikovná děvčata z 1. a 2. třídy zúčastnila pěvecké soutěže ŠD v Opavě na ZŠ Ilji Hurníka. Všechny písně, které soutěžící zpívali, se nesly v duchu tématu, kterým se tento šk. rok staly barvy. V konkurenci sedmi školních družin se naše slavkovská umístila se svou písní „Jen růžová to může být“ ve zlatém pásmě. Krásný pěvecký výkon v soutěži podaly a naši školu reprezentovaly: Kristýnka Hrušková, Emička Fojtíková, Anička Trojančíková, Kritýnka Korbelová a Amálka Kubánková.

Ivana Potepová

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov