• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Organizační pokyny související s mimořádným opatřením vlády

Organizační pokyny související s mimořádným opatřením vlády

 

• Z důvodů uzavření školy mají rodiče nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let. Žádost o ošetřovné vydává škola. Pokud o toto máte zájem, volejte prosím administrativní pracovnici paní Kvarčákové na tel. 553797065, která Vám potvrzení vystaví.

• S ohledem na zákaz osobní přítomnosti žáka na základním vzdělávání ve škole bude probíhat výuka online. Učivo a s ním související úkoly budou zasílány na emaily žáků, popř. rodičů. Prosíme rodiče o dohled nad jejich plněním a případným zasláním zpět na email vyučujícího. Konkrétní informace o učivu a úkolech pro třídy vyššího stupně budou zveřejněny v záložce TŘÍDY na webových stránkách školy.

• Všichni žáci jsou po dobu mimořádného opatření automaticky odhlášeni ze školního stravování.

• Mimořádné opatření vlády platí do odvolání. O jeho ukončení Vás budeme včas informovat. Prosíme o sledování aktualizací webových stránek školy, další upřesňující informace budeme průběžně doplňovat. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Děkujeme za součinnost i spolupráci

Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy