• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


  Základní školA Slavkov

Organizace výuky od 30. listopadu 2020

Organizace výuky od 30. listopadu 2020

 

Výuka 1. – 5. třídy bude probíhat prezenční formou. Pro tyto ročníky je povolena osobní přítomnost žáků ve škole s těmito pravidly:

 

 • Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (v kolektivech jednotlivých tříd).
 • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, tzn. v době vyučování, ve společných prostorách, ve školní jídelně i školní družině. Roušky si odkládají jen při konzumaci jídla. Doporučujeme, aby žáci měli u sebe více roušek (obměna v průběhu dne) v uzavíratelných boxech nebo plastových sáčcích.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Školní družina pro žáky 1. – 5. třídy bude plně v provozu (ranní i odpolední).
 • Plně v provozu za dodržení daných hygienických pravidel bude také provoz školní jídelny. Žáci všech tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít přihlášené obědy.
   

Výuka 9. ročníku bude probíhat prezenční formou dle normálního (necovidového) rozvrhu.


Výuka 6. – 8. ročníku bude probíhat střídavě prezenční a distanční formou následovně:

 

 • 30. 11. – 4. 12. prezenční výuka 8.A, 8.B, 7.A; distanční výuka 6.A, 6.B, 7.B
 • 7. 12. – 11. 12. distanční výuka 8.A, 8.B, 7.A; prezenční výuka 6.A, 6.B, 7.B
 • 14. 12. – 18. 12. prezenční výuka 8.A. 8.B, 7.A; distanční výuka 6.A, 6.B, 7.B
 • 21. 12. – 22. 12. distanční výuka 8.A, 8.B, 7.A; prezenční výuka 6.A, 6.B, 7.B 

 

Obě formy výuky budou realizovány dle normálního (necovidového) rozvrhu s těmito pravidly:

 • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, tzn. v době vyučování, ve společných prostorách i ve školní jídelně. Roušky si odkládají jen při konzumaci jídla. Doporučujeme, aby žáci měli u sebe více roušek (obměna v průběhu dne) v uzavíratelných boxech nebo plastových sáčcích.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, nejsou realizovány kroužky ŠK.
 • Plně v provozu za dodržení daných hygienických pravidel bude také provoz školní jídelny. Žáci všech tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít přihlášené obědy.

 

Další změny v nastavení výuky budeme aktualizovat dle dalšího vývoje mimořádných opatření. 
V případě jakýchkoliv dotazů či problému kontaktujte vedení školy. Děkuji za spolupráci a přeji všem zúčastněným úspěšné zvládnutí nově nastaveného režimu školy.


Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy