• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Organizace výuky do 31. října 2020

Organizace výuky do 31. října 2020

 

Výuka nižšího stupně a provoz školní družiny probíhá bez omezení jen s akceptací zákazu zpěvu

Výuka vyššího stupně bude probíhat následovně:

12. – 16. 10. 2020

prezenční výuka bez omezení jen s akceptací zákazu zpěvu a tělesné výchovy pro třídy 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

distanční výuka pro třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B dle rozvrhu daných tříd

19. – 23. 10. 2020

prezenční výuka bez omezení jen s akceptací zákazu zpěvu a tělesné výchovy pro třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B

distanční výuka pro třídy 8.A, 8.B, 9.A, 9.B dle rozvrhu daných tříd

26. – 30. 10. 2020 vyhlášení podzimních prázdnin pro všechny žáky školy

Pravidla distanční výuky:

· Žák je povinen distančně se vzdělávat, případnou absenci omlouvá zákonný zástupce žáka třídnímu učiteli (nejlépe ještě ten den)

· Výuka probíhá dle rozvrhu jednotlivých tříd

· Výuka je vedena prostřednictvím Microsoft Teams, učivo bude vkládáno do kanálů jednotlivých předmětů

· Ke komunikaci bude sloužit chat s pedagogy, příp. videokonference

· Důležité informace budou umístěny na NÁSTĚNCE

· Informace pro rodiče budou pravidelně aktualizovány a zveřejňovány na webu školy a v kanále RODIČE jednotlivých tříd aplikace Microsoft Teams

· Pro potřeby distanční výuky je možné si zapůjčit tablety a notebooky.

V případě jakýchkoliv dotazů či problému kontaktujte vedení školy. Děkuji za spolupráci a přeji všem zúčastněným úspěšné zvládnutí tohoto nelehkého období.

Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy