• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Odpoledne s nejoblíbenější hračkou

 

       Na páteční odpoledne 27. ledna si děti do ŠD donesly své oblíbené hračky, mezi kterými nechyběly panenky různých velikostí, autíčka, plyšáčci, hlavolamy, Rubikovy kostky a dětské knížky. Když si s nimi pohrály, sedli jsme si všichni společně do kroužku na koberec.

      Po úvodní písni, děti všem představily své hračky a vyprávěly, proč jsou pro ně vzácné a jak si s nimi doma hrají. Následně jsme se rozdělili do tří družstev – na SKŘETY, BOBŘÍKY a FOTBALISTY. Družstva plnila na třech stanovištích soutěžní úkoly. Na prvním si děti zasportovaly, musely s plyšákem mezi koleny projít slalomem z židlí a zdolat cestou další připravené překážky. Aby to děti neměly moc jednoduché, musely zároveň kopáním přemístit nachystaný balonek. Další dvě stanoviště byla zaměřena na tvořivé činnosti. Na jednom z nich družstvo na dětmi vybranou lidovou píseň tvořilo svůj vlastní text, který musel obsahovat pět zadaných slov – hračka, leden, zima, vysvědčení, vločky. Na posledním stanovišti děti kreslily plakát ke své písni. Porota neměla lehký úkol, všechny děti se s chutí zapojily a jejich společné práce vykazovaly vysokou úroveň kreativity. Rozdílem pouze jednoho bodu nakonec zvítězilo družstvo BOBŘÍKŮ. Všichni byli za svou práci odměněni sladkou odměnou. Děti si užily během odpoledne spoustu legrace, zábavy a aktivně se zapojily do všech činností.

 

Kateřina Böhmová

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov