• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Návštěva Domu umění v Opavě

        Ve čtvrtek 23. 9. 2022 jsme se šesťáky navštívili Dům umění v Opavě. Paní lektorka BcA. Amálie Křížová pro nás měla připravený program s názvem Hlava plná barev. Žáci se zajímavým způsobem seznámili se základy teorie barev, užití barev ve výtvarné tvorbě i výtvarném umění a jejich působení na člověka. Součástí programu byla i výtvarná dílna, ve které si žáci vyzkoušeli např. chromatografii.

                                                                                                                                                 Mgr. Vladimíra Juchelková

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov