• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Matematický Klokan

       V pátek 22. března byla realizována pro všechny žáky školy soutěž Matematický Klokan, která prověřila logické uvažování, hledání netradičních řešení, ale především znalostí matematiky. Žáci museli v průběhu 60 minut (kategorie Cvrček v průběhu 45 minut) vyřešit úlohy různé náročnosti a úrovně obtížnosti. Žáci dosáhli pěkných výsledků a z jednotlivých kategorií vybíráme ty nejlepší: Cvrček (2. – 3.) Ella Hermína Kuršová 80b., Jan Derich 71 b., Anna Trojančíková 68b.,  Klokánek ( 4. - 5.) Aneta Šenková 97 b., Tomáš Petzuch 94 b., Vítek Černý 92 b., Benjamín (6. – 7.) Jan Kurka 80 b., Šimon Müller 65b., Solomia Pavlyk 60b.,  Kadet ( 8. - 9.) Viktorie Mičková 97 b., Metoděj Světlík 78 b., Daniel Plachký 76 b. Děkujeme všem žákům za zapojení se do soutěže a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení