• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Matematický Klokan

      V pátek 18. března byla realizována pro všechny žáky školy soutěž Matematický Klokan, která prověřila logické uvažování, hledání netradičních řešení, ale především znalostí matematiky. Žáci museli v průběhu 60 minut (kategorie Cvrček v průběhu 45 minut) vyřešit úlohy různé náročnosti a úrovně obtížnosti. Žáci dosáhli pěkných výsledků a z jednotlivých kategorií vybíráme ty nejlepší: Cvrček (2. – 3.) Beáta Kubánková 75 b., Tomáš Petzuch 68 b., Noam Zilberman 59 b., Damián Gavenda 56 b. Klokánek ( 4. - 5.) Jan Kurka 99 b., Tadeáš Endrych 94 b., Vítek Richter 77 b., Šimon Čech 76 b. Benjamín (6. – 7.) Metoděj Světlík 93 b., Viktorie Mičková 87 b., Natálie Kurková 78 b., Konstantin Stojaković 74 b., Daniel Plachký 73 b. Kadet ( 8. - 9.) Martin Kašpárek 70 b., Eliška Mičková 69 b., Michaela Krivošičová 67 b., Matěj Špiřík 63 b., Tereza Mikolajková 63 b.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov