• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Exkurze do firmy FBT Logistics s.r.o.

     Další spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti (MSPAKT) nás tentokráte zavedla do společnosti FBT Logistics, s.r.o., která se zabývá kamionovou dopravou a zejména se specializuje na přepravu hutních materiálů.

        Exkurze proběhla ve čtvrtek 30. března 2023 a zúčastnilo se jí celkem 26 žáků z 8.A třídy. Žáci byli seznámeni s firmou a jejím zaměřením, dozvěděli se spoustu informací o kamionové dopravě i bezpečnosti na silnicích. Po teoretickém úvodu následovala přestávka s občerstvením, které firma pro naše žáky nachystala. Pak jsme se šli podívat do kanceláří, a poté i na kamiony zblízka do dílny. Firma používá tahače značky Mercedes a Volvo. Obě značky si žáci mohli prohlédnout z bezprostřední blízkosti, měli možnost se posadit za volant kamionu a dokonce si vyzkoušeli i manuální sklopení kabiny. Poté jsme se vrátili do zasedací místnosti, kde žáci obdrželi krátký test z toho, co si zapamatovali o kamionové dopravě. První tři nejlepší obdrželi věcné dárky a měli možnost se svézt v tahači.

     Opět byla exkurze pro žáky velmi zajímavá a mohli načerpat nové poznatky a informace o práci na různých pracovních pozicích v kamionové dopravě. Všichni žáci si odnesli i drobnou pozornost v podobě klíčenky a propisky.

 

Mgr. Tomáš Ryba

výchovný poradce

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov