• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Dětský čin roku

„I ty můžeš být hrdinou“, to je hlavní poselství 19. ročníku celorepublikového projektu Dětský čin roku, jejímž cílem je ocenit osobní statečnost dětí a jejich dobré skutky. Do 19. ročníku tohoto projektu přišlo opět spoustu příběhů. Soutěžilo se v sedmi kategoriích – Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc na netu a Pomoc starším lidem. Za skutky plné odvahy, soucitu a všímavosti vůči okolí byli vítězové oceněni při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze. Mezi oceněnými byl také žák 8. A třídy Jakub Montag, který si odnesl vítězství v kategorii „Pomoc n@ netu“ za svůj příběh „Šmejdi a babička“. Ziskem ocenění udělal Jakub radost nejen rodičům, ale také svému vyučujícímu českého jazyka. 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení