• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Beseda s Radkem Prejdou

Beseda s Radkem Prejdou

 

V rámci hodin tělesné výchovy jsme pro žáky osmých a devátých tříd zorganizovali přednášku o netradičním sportu - kitingu. Do školy jsme pozvali odborníka na slovo vzatého, našeho bývalého žáka Radka Prejdu, který se tomuto sportu věnuje od 15 let. Po úvodním seznámení a představení kitingu jako sportu následovala ukázka videí z nejznámějších lokalit určených pro tento druh sportu, byly vysvětleny specifika jednotlivých druhů kitingu – voda, sníh, písek. Žáci byli seznámeni s podmínkami a kritérii organizovaných soutěží i finanční náročností pořízení nezbytného vybavení a pomůcek pro tento sport. Přednáška byla ukončena názornou ukázkou vybavení v tělocvičně včetně nafouknutí draka, připásání trapézem, vypnutí draka a poučení o bezpečnosti. Beseda sklidila velký úspěch a byla velmi pozitivně přijata jak žáky, tak přítomnými pedagogy. Děkujeme p. Prejdovi za ochotu, vzornou přípravu i vyčerpávající obsah přednášek.