• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Adaptační pobyt 6. tříd