• mateřská školA Slavkov

Moje tělo-obkreslení kamaráda

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov