• mateřská školA Slavkov

Podzimní odpoledne

Podzimní odpoledne

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení