• mateřská školA Slavkov

Podzimní odpoledne

Podzimní odpoledne

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov