• mateřská školA Slavkov

Nabídka vzdělávacích činností

Nabídka vzdělávacích činností

 

MEDVÍDEK PUSÍK

Rozvíjení logopedických dovedností, náprava špatné výslovnosti. Ve spolupráci s Mgr. Hanou Siwkovou.

Věková skupina: 6-7 leté děti

Pondělí 12:30 -13:30 (střídání dětí co 14 dnů)

Paní učitelka: Bc.Zuzana Kociánová

 

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Pondělí 14:30 : 15:15 (zpočátku kratší)

Věková skupina: 5-6 leté děti

400 Kč na pololetí 

Paní učitelky: Mgr. Dana Jarošová, Mgr. Jana Žurková

 

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ

Věková skupina: 2-7 leté děti

Pondělí 16:00-17:00 v tělocvičně ZŠ

Sportovní obuv do tělocvičny jen s bílou podrážkou!

Paní učitelka: Marcela Králová

 

VESELÉ PÍSKÁNÍ

Flétnička.

Věková skupina: 5-6 leté děti

Úterý 12:30-13:00 každý sudý týden

Paní učitelka: Lucie Kremserová

 

RELAXAČNÍ CVIKY A MASÁŽE

Uvolňování psychického, fyzického napětí, technika tělesných doteků a koncentrační techniky.

Věková skupina: 6-7 leté děti

Středa 9:30-10:00 

Paní učitelka: Marcela Králová

 

ŠIKULKA

Práce s různým výtvarným materiálem, dovedné ruce, keramika - práce s hlínou.

Věková skupina: 4-7 leté děti

Každá druhá středa 12:30-13:30 (2 skupiny)

Paní učitelka: Tereza Kudelová

 

PŘEDŠKOLATA

Středa 16:00-17:00 v tělocvičně ZŠ, od 17:00-17:30 nácvik sletové skladby

Sportovní obuv do tělocvičny jen s bílou podrážkou!

Příspěvek na provoz tělocvičny na rok 2016/2017 činí 150 Kč na dítě.

Magda Duroňová, Pavla Petrželová, Slávka Prusková

 

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení