• mateřská školA Slavkov

Školní rok - 2014/2015

 

Nový školní rok začal v pondělí  1.9. 2014. Zapsáno 71 dětí od 2,5 do 6 let. Celkem 4 děti měly odklad školní docházky.

Seznam zaměstnanců MŠ

 

1. třída

Zuzana Kociánová

2. třída

Věra Chovancová

 

Jaroslava Rohovská

3. třída

Marcela Králová

 

Františka Křempková

 

 

Provozní zaměstnanci

Ivana Urbanová

 

Gabriela Mellarová

 

Marie Tomášková (úklid)

 

Září 2014

15.9.

S novou pohádkou v tomto školním roce přijelo Divadélko Smíšek. Přivezlo pohádku „O ztracené panence“ podle námětu Josefa Čapka. Pohádkou upoutali pozornost i malých dětí.

 

18.9.

Schůzka s rodiči, kteří byli seznámeni s kroužky a činnostmi v MŠ. Odsouhlasili příspěvek SRPŠ ve výši 150 Kč na dítě a finanční částku 200 Kč na dárek pro děti k vánocům. Dále byly zodpovězeny dotazy z řad rodičů týkající se provozu MŠ.

Od října 2014 budou v činnosti tyto kroužky a aktivity:

Název kroužku

den v týdnu

vyučující

Angličtina

PO

Mgr. Dana Jarošová; Mgr. Jana Žůrková

Cvičení R+D

PO

Marcela Králová

Logopedie - Pusík

PO

Bc. Zuzana Kociánová

Flétnička

ÚT (1x za 14 dní)

Františka Křempková

Šikulka

ST (1x za 14 dní)

Věra Chovancová

Grafomotorické cvičení

ST

Františka Křempková

Relaxační cvičení

ST

Marcela Králová

Cvičení předškolata

ST

Magda Duroňová

 

29.9.

Začala ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ. Poplatek na ½ roku činil 400 Kč. Lektorkami jsou učitelky ZŠ Mgr. Dana Jarošová a Mgr. Jana Žůrková.

 

Říjen 2014

1.10.

Kroužek ŠIKULKA zahájil svoji činnost. Přihlásilo se celkem 24 dětí. První půlrok 12 dětí, od února výměna dalších 12 dětí.

 

16.10.

Pohádka Divadélka Smíšek „Příběhy robotíka Šroubka“. Odpoledne na školní zahradě akce pro děti i rodiče pod názvem „VESELÉ DRÁČKOVÁNÍ“:

  • Vystřihování předkresleného draka,

< >Malování obličeje,Zdobení krepovým papíremUvazování provázku a přivazování ozdob z krepového papíruZavěšování hotového draka na šňůru s kolíčkyvystřihování mráčku a přilepení na špejliopékání špekáčkůochutnávka z ovocných talířůjízda na koních

 

Listopad 2014

4.11.

Všechny děti byly vyfoceny v zimním oblečení se SNĚHULÁKEM na FOTO K VÁNOCŮM. Fotografie pana Viktora Šebesty se rodičům velmi líbily, připomínaly krásnou zimní a vánoční náladu.

 

6.11.

Poprvé proběhl v naší  MŠ  - SBĚR STARÉHO PAPÍRU ve spoluprácí se ZÁKLADNÍ ŠKOLOU. Bylo vybráno 723 kg papíru a nejlépe se umístila II.třída - Sluníčka.

 

10.11.

Divadélko Smíšek přijelo s novou pohádkou „Tajuplná lesní bajka“, která obsahovala mravní poučení a zejména humor.

 

25.11.

ZŠ uspořádala Den otevřených dveří na motivy Ferdy Mravence. Děti z naší MŠ se této akce zúčastnily společně s rodiči – akce byla pro děti od 3 do 6 let.

 

Prosinec 2014

4.12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA společně s rodiči ve třídě Kuřátek. Dopoledne – hry, tanečky, zpěv, děti byly oblečeny v čertovském a andílkovském oblečení. Odpoledne shlédly pohádku Divadélka SmíšekVeselá vánoční pohádka“. Po skončení pohádky děti  - Broučci a Sluníčka -  zatančily taneček „Sněhulák“. Děti ze třídy Kuřátek přednesly básně a zazpívaly píseň s mikulášskou tématikou. Pak už přišel Mikuláš s čertem a rozdal dětem dárečky – adventní čokoládový kalendář a knížku. Rodiče obdrželi FOTO dětí na zimní téma.

 

5.12.

Jako každým rokem i letos přišel za dětmi do MŠ Mikuláš, dva čerti a dva andělé, které hrály děti z 9. třídy ZŠ. Čerti děti začernili a andělé tváře dětí postříbřili třpytkami. Společně jsme návštěvě zazpívali písně pro čerty a Mikuláše. Poté byly děti odměněny sladkostmi.

 

10.12.

Třída Kuřátek vystoupila na VÁNOČNÍ BESÍDCE v kulturním domě. Děti na píseň Hany Zagorové „Zima, zima je tu“ předvedly své taneční umění, za které sklidily velký potlesk od zcela zaplněného sálu kulturního domu.

 

16.12.

Tradiční setkání všech dětí u vánočního stromečku za zpěvu vánočních koled a písní se zimní tématikou se i letos vydařilo. Děti ve svých třídách pod ozdobenými vánočními stromečky našly plno dárků – kočárek, odrážedlo, dětský mobil, pomůcky pro hru na lékaře a opraváře, stolní hry – kopaná, lední hokej a mnoho dalších. Domů si odnesly malou krabičku s LEGO stavebnicí. Celé dopoledne i odpoledne ochutnávaly cukroví, které pro ně napekly maminky.

 

17.12.

Ani letos jsme nezapomněli na naše seniory v Seniorcentru. S vystoupením na vánoční téma jsme potěšili jejich srdíčka. Děti zazpívaly, zatančily, přednesly básně a rozdaly všem Vánoční přáníčka. Odměnou dětem byly sladké perníčky, které upekly klientky Seniorcentra.

Ve dnech 22.12.2014 – 4.1.2015 byl provoz MŠ přerušen – vánoční prázdniny.

 

Leden 2015

6.1.

Nový rok jsme začali vystoupením KLAUNA a jeho kouzlením. Do kouzlení byly zapojeny i děti.

29.1.

Proběhl ZÁPIS DO  1. třídy ZŠ. Zde děti pracovaly v podobě testu a rozhovorem s učitelkami ve skupinách. Komunikace byla přátelská. Zápis byl uskutečněn ve dvou časových termínech od 13:30 a 15:00 hodin. Některým dětem byl doporučen odklad ze školní docházky – vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně v Opavě.

 

Únor 2015

5.2.

Pohádku „Eskymácká víla Lednička“ přivezlo Divadélko Smíšek. Dětem se humor v pohádce líbil.

9.2.-13.2.

Snížená docházka dětí do MŠ – Jarní prázdniny v ZŠ.

18.2.

Divadélko Víchová přivezlo pohádku „Jak Karlík zachránil babičku“. Představitelka z divadla navázala s dětmi kontakt pomocí obrázků na správné chování. Dětem se vystoupení líbilo.

 

23.2.

Tradiční ŠKOLNÍ KARNEVAL – KARNEVALOVÉ KLUBÍČKO proběhl ve veselém duchu. Všechny děti si připravily masky, ve kterých tančily a předváděly se na módní karnevalové přehlídce. S paní učitelkou Hankou Montagovou si zatančily na disco hudbu, soutěžily a dostaly omalovánky a sladkou odměnu.

 

Březen 2015

8.3.

MAŠKARNÍ KARNEVAL tentokrát na námět „VESELÍ KLAUNI“ uspořádalo SPRŠ při MŠ ve spolupráci se školou i jinými složkami, které se podílely na dárcích do tomboly (rybáři, chovatelé, zahrádkáři, hasiči, sokoli, myslivci ,SRPŠ při ZŠ). Oceňovat nejlépe vyrobené masky je vždy těžké. Nejlepší masky vyhrály krásný dort ve tvaru klauna, který pekla paní Irena Kramolišová. Před vstupem do sálu dostalo každé dítě automaticky omalovánku a džus v krabičce. Děti i rodiče se společně velmi pobavili a užili si společné chvíle.

 

17.3.

Divadélko Smíšek přivezlo pohádku s jarním námětem „Ukvokaná slepička“. Děti se seznámily s nadcházejícími svátky jara Velikonocemi. I tentokrát z pohádky vyplynulo mravní ponaučení –kamarádi si mají pomáhat a odpouštět vinu.

 

23.3.

V tomto školním roce začal KURZ PLAVÁNÍ v pondělí  23.3.2015. Do plavání se přihlásilo 27 dětí, převážně starších ze třídy Kuřátek. Kurz probíhal v bazénu ( 12. lekcí ) Léčebně rehabilitačního centra na Školním statku v Opavě v době od 10:30 do 11:15. Zpět z bazénu děti odvážel objednaný autobus. Tento rok byl poplatek stanoven ve výši 900 Kč a poplatek za autobus ve výši 250 Kč. Děti se seznámily s vodou novou formou her, kde byl nenásilně odstraňován strach z vody. Po skončení každé lekce se děti ohřály a osušily v sauně.

 

31.3.

Tradiční vítání nových občánků do svazku obce se uskutečnilo v Seniorcentru. Děti z MŠ i prvňáčci přednesly pásmo písní, básní i tanečků. Akce se zúčastnilo 8 dětí se svými rodiči. Program na vítání miminek připravila s dětmi paní učitelka Věra Chovanová.

 

31.3.

Ke DNI MAMINEK byly děti vyfotografovány fotografem panem Šebestou. Tentokrát všechny děti byly převlečeny za myšky – šedá trička, pruhované černobílé kalhoty, černé rukavice a čelenka. Fotily se v leže, v sedě či s maketou sýra.

 

Duben 2015

2.4.- 3.4.

Velikonoční prázdniny v ZŠ – snížená docházka dětí do MŠ.

 

5.4.-6.4.

VELIKONOCE

 

11.4.

Děti s rodiči ze cvičení R+D se zúčastnily krajské soutěže v Ostravě-Pustkovci se skladbou „Kovbojové“ s kterou také vyhrály v okresní soutěži v Opavě na ZŠ Vrchní dne 26.3.2015.

 

14.4.

Divadélko Šikulka přivezlo pohádku „O lese a zemi“ – morální ponaučení, jak se máme chovat v lese – chránit přírodu a zvířátka v lese.

 

21.4.

Focení tříd a předškoláků na tablo.

 

25.4.

Pódiové vystoupení R+D, soutěž o Zlatý pohár.  Získali 1. místo – zlatý pohár se skladbou „Mezi paprsky“ a 2. místo se skladbou „Kovbojové“.

 

Květen 2015

5.5.

Na počátku května si maminky připomínaly DEN MATEK. Naše děti jim tento svátek zpříjemnily nádherným programem plným písní, básní a tanečků. Nejmladší děti Broučci byly převlečeny za prince a princezny – jejich milý projev před zaplněnou třídou rodičů i prarodičů se moc líbil. Ze třídy Sluníček se staly květinky. Svůj program přednesly na téma „květiny a barvy“. I ony sklidily pochvalu a velký potlesk.

 

7.5.

Třída Kuřátek se představila nejen rodičům, ale i ostatním občánkům na obecních oslavách DNE MATEK v kulturním domě. Děvčata a chlapci se proměnili ve Šmouly a předvedli, co už umí předškoláci.

 

12.5.

Všechny třídy MŠ potěšily svým programem i babičky a dědečky v Seniorcentru. Všichni klienti Seniorcentra ve Slavkově dostali od dětí přáníčka, které vyrobily. Touto každoroční akcí se utužuje spolupráce MŠ a Seniorcentra. Děti jsou vedeny k úctě ke starším lidem.

 

14.5.

Děti zhlédly pohádku „O Nebojsovi“ v kulturním domě. Představení sehrály herci Slezského divadla v Opavě. Děti se seznámily s dramatickým uměním herců.

 

16.5.

Akce M+M pro rodiče a děti naší obce pod názvem „Odyseova cesta“. Slavkov – Stěbořice – plnění disciplín po trase na téma řeckých bohů. R+D plnili vědomostní i sportovní disciplíny. Doplňovali názvy řeckých bohů ztvárněných ve skutečné velikosti. Úkoly tak byly pro děti přitažlivější i tajemnější. Odměnou jim byly za dlouhou trasu sponzorské dárečky – Amfóry (grant obce TJ Slavkov).

 

 4.5. – 22.5.

V této době vykonávala na naší MŠ souvislou pedagogickou praxi studentka 3. ročníku SPgŠ v Krnově Pavla Urbanská.

 

25.5. – 5.6.

Čtrnáctidenní praxi vykonávala studentka 1. ročníku SPgŠ v Krnově Marie Šašková.

 

Červen 2015

 

3.6.

DEN DĚTÍ jsme oslavili na školní zahradě s KLAUNEM HOPSALÍNEM. Děti tančily, zpívaly a soutěžily. Velkou atrakcí pro ně bylo vytváření velkých mýdlových bublin. Odměnou pro děti byla zvířátka z nafukovacích balónů, bonbóny a ovocný nanuk. Počasí nám přálo, bylo hezky.

 

9.6.

Reprezentace obce „Veřejná soutěž mezi obcemi ČR“ – „O nejkrásnější obec Česka“. Vystoupili R+D, děti z vítání občánků před komisí, která hodnotila veškerou činnost složek v obci. Obce získala „Modrou stuhu“ za činnost spolků v obci.

 

21.6.

Sportovní den na hřišti v lese, účastnili se R+D a Předškolata se svými skladbami.

 

22.6.

Tradiční ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY– dětmi, které odcházejí v září 2015 do 1. třídy ZŠ, proběhlo ve třídě Kuřátek za účasti rodičů dětí, pana ředitele Mgr. Františka Hodného a zástupkyní ředitele paní Mgr. Sylvy Chovancové. Děti se představily krátkým vystoupením, poté byly pasovány na školáky. Dostaly žlutá trička se jmenným seznamem a drobné upomínkové předměty. Letos do školy odešlo 19 dětí.

 

Školní rok 2014/2015 byl ukončen 30.6.2015.

Od 1.7. do 31.8.2015 – prázdninový provoz.

Od 7.7. do 16.8.2015 – MŠ uzavřena .

 

31.8. 2015                                                                                                                      

Zapsala :  VEDOUCÍ UČITELKA MŠ

Bc. KOCIÁNOVÁ ZUZANA

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení