• mateřská školA Slavkov

Školní rok - 2012/2013

 

Nový školní rok 2012-2013 byl zahájen v pondělí 3. září 2012.

Do mateřské školy bylo zapsáno pro tento školní rok 71 dětí.

I. třída - Broučci – vedoucí učitelka Bc. Zuzana Kociánová  - 15 dětí

II. třída - Sluníčka – p. uč. Jaroslava Rohovská, p. uč. Věra Chovancová  - 28 dětí

III. třída - Kuřátka – p. uč. Marcela Králová, p. uč.a Františka Křempková - 28 dětí

 

Edukační činnosti – vzdělávací činnosti

Flétnička      p. uč. Františka Křempková

Předškolata  cvičení  -  paní  Magda Petrželová

Šikulka        p. uč. Věra Chovancová

Pusík            p. uč. Zuzana Kociánová

Pastelka       p. uč. Františka Křempková

Relaxační cvičení      p. uč. Marcela Králová

Cvičení rodičů a dětí            p. uč.  Marcela Králová

Angličtina    p. uč. Žůrková Jana, p. uč. Jarošová Dana

Projekt  Alenka           slečna   Barbora Šašková

 

ZÁŘÍ 2012

3.9. Nastoupila paní vychovatelka Vlasta Sedláčková do II. Třídy Sluníček na zástup za nemocnou paní učitelku Věru Chovancovou.

17.9. Se svou pohádkou „O kocourovi Čičinovi“ přijelo divadélko Smíšek. Jako vždy se pohádka dětem moc líbila.

20.9. Proběhla INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI – informace o kroužcích a organizaci chodu mateřské školy pro školní rok 2012 – 2013.

Po schůzce se sešel výbor SRPŠ. Za nové členy výboru byla zvolena paní Grohová, paní Bajgarová Marie a novou předsedkyní se stala paní Hlávková Andrea. Na informativní schůzce si rodiče odsouhlasili příspěvek SRPŠ ve výši 150 Kč na dítě a částku na dárek k vánocům ve výši 200 Kč na dítě.

23.9. Odpoledne v Nové Bělé k 100. výročí založení Sokola v Nové Bělé (okres Ostrava). Rodiče s dětmi zacvičili skladbu „Ať žijí duchové“. Cvičily celé rodiny R+D a mladší žáci a žákyně. Cvičenci dostali občerstvení, po cvičení následoval zábavný program – soutěže, výhry.

27.9. Poprvé do naší školy přijel se svým programem KLAUN PEPINO. Děti jeho program zaujal, zpívaly, tančily, hrály si a soutěžily. Jako odměnu dostaly lízátka.

KLAUN PEPINO předvedl velmi pěkné vystoupení se spoustou legrace.

 

ŘÍJEN 2012

1.10.  III. třída Kuřátek se zúčastnila RYTÍŘSKÉHO VYSTOUPENÍ v základní škole.

3.10. Na tradičním setkání dětí a rodičů na zahradě bylo krásné počasí. Celé odpoledne mělo tentokrát název ,,BRAMBOROVÉ ODPOLEDNE“.

Děti společně s rodiči plnily různé disciplíny

- výroba BRAMBOROVÉHO PANÁČKA“ za požití přírodnin, suchých trav, listů a špendlíků

- otiskovaly rozpůlené brambory na výkres – pytle, košíky, traktor s vlečkou

- loupaly brambory škrabkou, zhotovily bramborové těsto na bramboráky, které upekly.

Za odměnu dostaly banány a projely se na koních. Společně s rodiči si opékaly špekáčky a ochutnávaly sladkosti, které upekly maminky. Odpoledne se mimořádně vydařilo a všichni odcházeli spokojeni.

15.10.Novou pohádku přivezlo Divadélko Smíšek pod názvem,,VESMÍRNÁ POHÁDKA“

20.10. Rodiče a děti se sešli na akci konané pod záštitou Sokola na hřišti V LESANCE. Děti i dospělí soutěžili v 10 disciplínách – šplh na laněk k rosničce, kvízy pro dospělé – topografické značky, osmisměrky, soutěž s rodiči, kdo přinese více oříšků a přenášení klády – co znamenají letokruhy. Na závěr se všichni účastníci vyfotili a dostali dáreček – magnetická keramická zvířátka. Sponzor – TJ Sokol Slavkov a grant obce.

 

LISTOPAD 2012

2.11.  Provoz MŠ přerušen z technických důvodů – vypnutý elektrický proud po celý den – nebylo teplo, netekla teplá voda. Rodiče si zajistili hlídání dětí. Zaměstnanci MŠ čerpali mimořádnou dovolenou.

7.11.  Školu navštívil fotograf pan Viktor Šebesta. Děti se fotily na foto k vánocům.

19.11. V pohádce „ JAK DĚDEK S BABKOU MĚNILI“, kterou přivezlo Divadélko Smíšek, se dětem dostalo morálního poučení.

 

PROSINEC 2012

3.12. Tradiční diskotéka pro cvičení rodičů a dětí se uskutečnila v zasedací místnosti obecního úřadu ve Slavkově. Všichni se pobavili, zatančili si i zasoutěžili. Ochutnali vánoční cukroví, rozloučili se se sportovním rokem 2012.

5.12. S mikulášským programem přijelo Divadélko Smíšek s pohádkou „DVA MRAZÍCI“. Nadílka se uskutečnila ve třídě Kuřátek za účasti dětí a jejich rodičů. Od rána byly děti převlečeny do masek čertů a andělů – tančily, hrály hry, předváděly se na módní přehlídce. Dopoledne MŠ navštívili „deváťáci“ ze ZŠ Slavkov převlečeni za Mikuláše, čerty a anděly. U klavíru jsme jim zazpívali písně s mikulášskou tématikou a přednesli básně. Všechny děti dostaly čokoládový bonbón. Odpoledne byly obdarovány čokoládovým adventním kalendářem a balíčkem sladkostí. Jako bonus dostaly fotografie s vánočním námětem.

6.12. Poslední Mikulášské cvičení dětí Předškolat v tělocvičně ZŠ. Děti dostaly rovněž sladkosti od Mikuláše.

12.12. Všechny děti potěšily klienty Seniorcentra a to zimním pásmem písní, básní a tanečků. Děti ze třídy Broučci a Sluníčka byly oblečeny jako sněhuláčci a děti – Kuřátka představovaly sněhové vločky. Babičkám a dědečkům byly předány vánoční blahopřání zhotovená dětmi.

13.12. III,třída Kuřátek se svým zimním programem vystoupila na „VÁNOČNÍ BESÍDCE“ v kulturním domě společně s dětmi ze ZŠ. Za svůj program sklidily všechny děti zasloužený potlesk a obdiv.

18.12. Jako tradičně každoročně o posledním adventním týdnu se uskutečnilo „VÁNOČNÍ ODPOLEDNE“ u vánočního stromečku. Děti si přinesly z domova trochu cukroví na ochutnání. U stromečku jsme zpívali koledy a písně se zimní tématikou. Pod stromečkem děti našly dárky – hračky, ze kterých měly velkou radost. Domů si odnesly dárek – dřevěnou chaloupku pro rozvoj myšlení a matematickou představivosti. Pro vánoční atmosféru ve třídě si vyrobily jablíčko – svícen – hřebíček, rozinky, bonbóny, brusinky. Některé děti se zapojily do vánoční výzdoby v místní prodejně Tempo – nástěnka s pracemi s vánoční a novoroční tématikou.

Od 22.12. 2012 do 1.1. 2013 – provoz MŠ  přerušen – vánoční prázdniny

 

LEDEN  2013

29.1. Divadélko Smíšek přivezlo  novou pohádku „PRINC NA ČOČCE“ – nenásilnou formou bylo dětem sděleno, že jíst se musí všechno, nebo alespoň ochutnat.

31.1. V ZŠ proběhl zápis do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 38 dětí. Z naší mateřské školy 26 dětí. Učitelky ZŠ zjišťovaly hravou formou, jak jsou děti zralé pro vstup do základní školy. Po poradě s rodiči některých dětí byl navržen odklad školní docházky o jeden rok.

Před zápisem do ZŠ proběhly v MŠ individuální pohovory s rodiči o školní zralosti.

 

ÚNOR 2013

5.2. Nové Divadélko Šikulka přijelo se dvěma pohádkami „O zatoulaném koťátku“ a „Anička a bacily“ – pohádky byly loutkové. Pro školku bylo zakoupeno CD divadélka „Brouzdejte s námi“.

18.2. Divadélko Smíšek přivezlo pohádku pod názvem „TRPASLIČÍ POHÁDKA“ – závěr pohádek má vždy mravní ponaučení.

27.2. Veselé maškarní dopoledne proběhlo za účastí dětí v maskách. „MAŠKARNÍ KLUBÍČKO“ přivezla paní Montagová z Domu dětí v Opavě. Masky tančily, zpívaly společně. Zpestřením programu byly pohybové hry, odměnou  bonbóny.

 

BŘEZEN 2013

3.3. Jako každoročně se na začátku března koná „MAŠKARNÍ KARNEVAL“ pro všechny děti v obci v kulturním domě. Tentokrát si rodiče ze SRPŠ při MŠ vybrali a připravili téma „NÁMOŘNÍCI A PIRÁTI“.Karneval byl velmi dobře organizován. Děti v maskách dostaly džus a sladké přivítání. Nejhezčí vybrané masky byly odměněny dortem. Děti plnily určité disciplíny – kreslení na velký formát papíru, prolézání, házení míčky apod. Na závěr si všichni odnášeli ceny z bohaté tomboly. Kdo neměl štěstí a nevyhrál, dostal alespoň cenu útěchy – Kinder vajíčko.

18.3. Do kurzu plavání se přihlásilo 20 dětí. Cena byla stanovena na 790 Kč. Zprvu jsme nesehnali sponzora autobusu pro zpáteční cestu, takže jsme byli nuceni vybírat od rodičů přihlášených dětí ještě 210 Kč. Tuto částku jsme pak rodičům vrátili, protože se našel sponzor a fakturu za autobus nám zaplatil. Poděkování patřilo panu Jiřímu Kadaňkovi. Celkem 12 lekcí plavání.

31.3. VELIKONOCE- děti vyrobily velikonoční vajíčka a slepičku, které si odnesly domů. Vyzdobili jsme si celou mateřskou školku velikonoční výstavkou.

Letos byly bílé Velikonoce, všude napadlo až 30 centimetrů sněhu, jaro se opozdilo.

 

DUBEN  2013

9.4. Focení dětí ke Dni maminek, sady fotografií se rodičům líbily.

26.4. Humornou pohádku „O LÍNÉM HONZOVI“ přivezlo oblíbené Divadélko Smíšek. Dětem se pohádka moc líbila, nenásilnou a humornou formou byly seznámeny i se špatnou vlastností – leností a návodu, jak se jí zbavit.

 

KVĚTEN 2013

3.5. Tentokrát byl zápis do MŠ uspořádán ve dvou dnech 3.5. a 6.5. K zápisu přišlo 30 dětí ve věku 2 až 5 let. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí obdrželi rodiče koncem května.

7.5. DEN MAMINEK jsme oslavili vystoupením v MŠ. Do svátečně vyzdobené třídy Sluníček byly pozvány maminky i babičky. Účast byla hojná. Děti ze třídy Broučci vystupovaly v jednotném oblečení – bílá trička a pestrozelené kalhoty. Přednesly náročný program písně, básně a tančily s námětem „NAŠE ŠKOLKA“. Nejmenší děti si zasloužily za své milé vystoupení potlesk od přítomných. Třída Sluníčka vystupovala rovněž v jednotném oblečení – chlapci – oranžové kraťasy a žlutá trička, na hlavě měli kšiltovky, děvčata žlutá trička, sukně, červené zástěrky a ve vlasech červené stuhy. Jejich program byl věnován všem oslavujícím svátek na téma „KUCI, HOLKY“ – písně, básně, tanečky na lidové náměty – švec, kovář, lékař a dráteník. I třída Sluníček byla velmi milá a také ona si zasloužila pochvalu. Všechny děti předaly maminkám dárky – umělé květiny z papíru, které samy vyrobily a velké fotografie, velkou radost maminkám udělal i dřevěný dáreček, který děti vybarvovaly.

9.5. Třída Kuřátek se proměnila v PAMPELIŠKY. Oblečení žluto-bílé, na hlavě věnečky. Děti byly natěšeny, až všem ukážou, jaké nádherné Kulturní pásmo si připravily. I ony sklidily velký potlesk a uznání.

12.5. S krásným programem na celovečerních oslavách Dne matek se zúčastnily děti ze třídy Kuřátek. Plný sál kulturního domu odměnilo děti – PAMPELIŠKY dlouho trvajícím potleskem.

14.5. Jako každý rok chodí děti z MŠ navštěvovat klienty Seniorcentra u příležitosti Dne matek. I letos jsme byli popřát babičkám a zaměstnankyním Seniorcentra. Programem, který jsme si předvedli maminkám jen s malými změnami. K svátku jsme jim popřáli hodně zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let. Paní ředitelka Seniorcentra Marie Gorčicová poděkovala dětem i paním učitelkám za krásný program a obdarovala paní učitelky kytkou a děti dostaly sladkou odměnu – výborný zákusek. Děti seniory vždy potěší nejen programem, ale i přáníčky..

15.5. Vystoupení „KLAUN“. Děti se seznámily s kouzelnickými triky, které si samy vyzkoušely, a zažonglovaly s míčem.

16.5. Pan Šebesta vyfotil všechny děti na společnou fotku po skupinkách – upraveno na počítači. Fotografie byly zdařilé.

20.5. – 31.5. proběhla v naší mateřské škole praxe dvou studentek 1. ročníku Pedagogické školy v Krnově – Pavly Urbanské a Zuzany Siwkové.

25.5. – 26.5. Velký úspěch mělo sletové cvičení (rodičů a dětí, mladších žáků a žákyň) se skladbou „Ať žijí duchové“ v Roudnici nad Labem. Zážitkem pro děti bylo lanové centrum a společné spaní ve spacácích na zemi v sokolovně nedaleko Roudnice. Vyvrcholením byl hlavní program v neděli, ze kterého si všichni i přes nepřízeň počasí odnesli nezapomenutelné zážitky. Účastníci cvičení tak velmi dobře reprezentovali TJ Sokol Slavkov i samotnou obec.

25.5. Nejstarší děti ze třídy Kuřátek se zúčastnily Mezinárodní výtvarné soutěže v Havířově. Pracovaly technikou tisk z koláže na téma „Historické příběhy“. Celkem 5 dětí.

Okresní kolo skladby se konalo i na ZŠ Vrchní v Opavě. Rodiče a děti postoupily do dalšího kola v Palkovicích. Sklidily velký potlesk a uznání. Odměnou byl postup na veřejné vystoupení do Ostravy na Slezskoostravském hradu. Před širokou veřejností se děti a rodiče ukázali jako opravdové vločky ve třpytivém odlesku. Vystoupení natáčela televize a vše uvádělo rádio Orion. Dalším úspěchem cvičení R+D bylo získání Zlatého poháru BAVCLUBU v Příboře, kde se skladbou „Rej vloček“ získali 1. místo.

25.5. „Setkání s Barčou“ – studentkou střední zdravotnické školy v Opavě a členkou Mládeže Červeného Kříže bylo ukončeno „Dnem s IZS“. Navštívily nás zdravotní sestřičky, které ukázaly ošetřování rad a jiné důležité věci ze zdravotnictví. V rámci ukázky spolupráce záchranné služby s hasiči vysvětlil zaměstnanec servisu požární ochrany – jak dodržovat bezpečnost při hrách s nebezpečnými věcmi, jak vzniká požár, volání pomoci. Ukázal dětem i hasicí přístroj. Děti si zopakovaly vše, co se s Barčou během roku naučily.

28.5. Divadélko Smíšek přivezlo pohádku „JÍZDA TRABANTÍKA FERDÍKA“ – děti se u pohádky, která byla humorná, pobavily.

29.5. Letos jsme uvítali projekt preventivní vyšetření zraku Lions Eye „Zdravá očka“. Na přání rodičů byly děti vyšetřeny zdarma a výsledky byly rodičům sděleny písemně. Vada u dětí byla zjištěna jen v jednom případě.

 

ČERVEN 2013

4.6. Děti ze třídy Kuřátek byly pozvány na dětský karneval do základní školy, kde zažily celé odpoledne plné her a soutěží. Byl to karneval plný masek, které byly vyhodnoceny.

5.6. „DEN DĚTÍ“ jsme slavili s KLAUNEM HOPSALÍNEM tentokráte byl jako INDIÁN. Počasí nám nepřálo a tak se radostné dopoledne uskutečnilo ve třídě Sluníček místo na zahradě. Děti ze třídy Broučků a Sluníček si vyrobily indiánské čelenky, ve kterých tančily, hrály a soutěžily. Za každou soutěž byly děti odměněny bonbónem. Na konci představení dostaly děti balónky vytvarované do zvířátka a domů si odnesly dřevěné zvířátko (z fondu SRPŠ) a zhotovenou čelenku s barevným peřím.

10.6. Poslední lekce kurzu plavání.

12.6. ŠKOLNÍ VÝLET do ZOO v Ostravě. Výletu se zúčastnilo 55 dětí a 12 dospělých. Počasí nám přálo a děti si dostatečně prohlédly celou zoo. Velkým lákadlem pro ně byl malý hrošík, který se v zoo právě narodil. Pozornost upoutal také volný výběh zvířat. V závěru výletu si děti na památku zakoupily drobně upomínky, většinou zvířátka z umělé hmoty i plyšová. Všichni byli velmi spokojeni.

17.6. Všechny kroužky a edukační činnosti byly ukončeny koncem května a v první polovině června. Děti obdržely diplom a drobnou sladkost na památku.

20.6. „ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY“ bývá poslední tečkou v mateřince. V přítomnosti pana ředitele Františka Hodného, paní zástupkyně Sylvy Chovancové a paní učitelky 1. třídy 2013/2014 Hany Vaškové děti předvedly svůj program, do kterého vložily vše, co měly rády a co chtěly ukázat. Pro vzpomínku na mateřskou školu dostaly trička a upomínkové předměty. Počasí moc nepřálo, ve třídě bylo nesnesitelné horko.

23.6. Tradiční „Sportovní den“ proběhl na hřišti u Lesanky. I děti z naší MŠ se na něm představily ve skladbách cvičení rodičů, dětí a předškolat. Představily se rovněž děti ze ZŠ se svým vystoupením – Monteráčci, gymnastika, Country kroužek.

Provoz mateřské školy byl přerušen od 8.7. do 16.8. 2013 – prázdniny.

Školní rok 2012/2013 byl ukončen 28.6. 2013.

 

31.8. Vedoucí učitelka Kociánová Zuzana

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení