• mateřská školA Slavkov

Školní rok - 2011/2012

 

Školní rok byl zahájen ve čtvrtek 1.9.2011.

Do mateřské školy bylo k 1.9. zapsáno 71 dětí  ve věku  od 2,5 do 6 let.

I.třída Broučci       – 15 dětí                p.uč. Bc Zuzana Kociánová

II. třída Sluníčka   – 28 dětí                p.uč. Jaroslava Rohovská, p.uč. Věra Chova          ncová

III. třída Kuřátka   – 28 dětí                p.uč. Marcela Králová, p.uč. Františka Křempková

 

Od 1.9. změna – do pracovního poměru nastoupil školník pan Martin Malchárek.

 

ZÁŘÍ  2011

15.9. Se uskutečnila Seznamovací schůzka s rodiči. Na programu byl odsouhlasen poplatek SRPŠ ve výši 150 Kč a finanční příspěvek na dárek pro děti k vánocům ve výši 200 Kč na dítě. Dále byli rodiče seznámeni s edukačními činnostmi během nového školního roku, školním vzdělávacím programem a návrhem spolupráce s rodiči na celý školní rok 2011 -2012.

 

Edukační činnosti – vzdělávací činnosti

Flétnička                         p. uč. Františka Křempková

Předškolata                     cvičení  -  paní  Magda Petrželová

Šikulka                            p. uč. Věra Chovancová

Pusík                               p. uč. Zuzana Kociánová

Pastelka                           p. uč. Františka Křempková

Relaxační cvičení            p. uč. Marcela Králová

Cvičení rodičů a dětí       p. uč.  Marcela Králová

Angličtina                       pí. uč.  Jarošová Dana

Projekt  Alenka               slečna   Barbora Šašková

 

27.9 Divadélko ,,SMÍŠEK“přijelo děti pobavit pohádkou ,,Malované zpívánky“ děti se zábavnou formou seznámily s notami, s prací skladatele, společně jsme si zazpívali známé dětské písničky.

 

ŘÍJEN  2011

3.10. Začala Angličtina pro děti – nenásilnou formou děti seznamovala  s anglickým jazykem p.uč. Dana Jarošová a p.uč. Kateřina Zahlová. Po odchodu p.uč.  Kateřiny Zahlové na MD pokračovala  v práci s dětmi p.uč. Jana Žůrková. Do Angličtiny pro děti se přihlásilo 23 dětí, většinou předškoláci.

3.10. Malou diskotéku nám předvedl zpěvák z Prahy. Při písničkách z pohádek si děti zatančily a zazpívaly, některé hrály na rytmické nástroje – bubínky či rolničky.

5.10. Začala vzdělávací činnost Šikulka pro děti s výtvarným zaměřením (keramika, trojrozměrné práce z papíru). Dětem se věnovala p. učitelka Věra Chovancová, která si pro děti připravovala velmi pestrou činnost během celého školního roku a zapojovala se s dětmi do různých výtvarných soutěží.

7.10. MALUJEME S PODZIMEM – akce s rodiči a dětmi na školní zahradě. Děti plnily různé úkoly – vymalovávaly předkreslené listy temperovými barvami, batikovaly textilní jablíčka, házely na zavěšené sluníčko, lepily přírodniny na malou papírovou malířskou paletku. Za odměnu, když splnily zadané úkoly, jezdily na koních za dohledu dospělých. Na závěr s rodiči opékaly špekáčky. Akce se tradičně vydařila i počasí přálo. Sponzoři p. Nováková Marcela,  p. Novák Ivo.

17.10. Divadélko  ,,SMÍŠEK“  přijelo děti pobavit  novou pohádkou „Hájovna u zeleného parůžku“ – děti se seznámily s přírodou a zvířaty zábavnou formou.

17.10. Akce M+M cvičení rodičů a dětí se konala na trase Areál – Lesanka pod názvem Lesní jízda. Účastnilo se 70 zájemců o pobyt v lese. Na trati plnily děti společně s rodiči různé disciplíny a prožily úžasné odpoledne.

25.10. V MŠ začala p. Magda Petrželová (Denisa Pavelková a Pavla Petrželová) nacvičovat skladbu pro slet s názvem „Člověče, nezlob se“. Nácviku jednou týdně se účastnilo 16 dětí a velmi se snažily.

 

LISTOPAD 2011

2.11.  Pan fotograf Viktor Šebesta přijel vyfotografovat děti na foto s vánoční tématikou, fotky byly velmi zdařilé.

5.11. V Senior centru se uskutečnilo Vítání občánků. Děti z MŠ novorozené občánky přivítaly směsí básní a písní. Do svazku obce bylo zapsáno 10 dětí. Nemocnou p. uč. Věrku Chovancovou zastoupila p.uč.Marcela Králová.

22.11Sociální družstvo Jiřinka zavítalo do naší MŠ s pohádkou „Hajný a zvířátko v lese“ – děti získávaly poznatky o životě zvířat v lese, také soutěžily v různých disciplínách.

26.11Akce M+M – vánoční akce – Zimní krajina na hřišti ve Slavkově. Účastníci společně nakrmili zvířátka v lese a vyzdobili rampouchy terasu restaurace. Společně zazpívali koledy se školní kapelou. Sponzoři: Vanda Ryžová, grant obce, TJ Sokol Slavkov, Pekárna Betyna.

 

PROSINEC  2011

2.12. Poslední akci v roce 2011 byla diskotéka v zasedací místnosti obecního úřadu – cvičení R+D –soutěže, legrace, dobrá zábava.

5.12. Mateřskou školu navštívil čert a Mikuláš s andělem – žáci deváté třídyze ZŠ. Děti jim zazpívaly písně o Mikulášovi, přednesly básně k mikulášské tématice. Děti byly obdarovány pardubickým perníkem, na kterém si pochutnaly.

6.12Mikulášská nadílka proběhla v MŠ ve III. třídě Kuřátek společně s rodiči dětí. Mateřská škola se od rána hemžila malými čertíky a andílky. Odpoledne pohádku „O zatoulané vločce“ zahrálo divadélko  ,,SMÍŠEK“. Pobavily se nejen děti, ale i jejich rodiče. Mikuláš s čertem pak dětem rozdali papírové chaloupky se zdravými oplatky. Rodiče obdrželi foto dětí v zimním oblečení – Veselé Vánoce.

13.12. Studentky zdravotnické školy v Opavě připravily celodenní program pro děti ze třídy Kuřátek. Odpoledne se sešli s rodiči dětí, kde se všichni společně pobavili a plnili úkoly ze zdravovědy.

14.12. Celá MŠ byla pozvána do Senior centra, kde děti předvedly pásmo s Mikulášskou tématikou –třída Sluníček a Broučků. Třída Kuřátek předvedla program ve stylu Z pohádky do pohádky – s pohádkovým oblečením jako princezny a princové. Klienty Senior centra děti potěšily nejen pásmem, ale i přáníčky k Novému roku. Nakonec si všichni zazpívali u klavíru koledy. Na oplátku děti dostaly perníčky a čokoládové tyčinky.  Společné dopoledne se velmi vydařilo.

15.12. Tradiční Vánoce v MŠ proběhly u vánočního stromečku. Děti si u něj zazpívaly známé koledy, zatančily výnoční tanečky.U slavnostně prostřených stolů ochutnávaly vánoční cukroví, které napekly maminky. Velkou radost měly z dárků, které si odnesly domů – polštářek se Spidermanem pro chlapce a polštářek s Hannou Montanou pro děvčata. Dále chlapci dostali hračku – návěs se čtyřkolkami a děvčata panenku Barbie se čtvero šatičkami. Pod stromečkem na děti čekalo i hodně různých hraček, které zůstaly v MŠ.

15.12. III. třída Kuřátek vystoupila se svým programem „Z pohádky do pohádky“ v kulturním domě naVánoční besídce.

Od 23.12.2011 – 1.1.2012 provoz přerušen (vánoční prázdniny)

 

LEDEN  2012

16.1. Opět do MŠ  přijelo  divadélko  ,,SMÍŠEK“,  tentokrát s pohádkou pod názvem „Doktorská pohádka“.

Od ledna začaly děti nacvičovat sletovou skladbu „Člověče, nezlob se“ v tělocvičně základní školy. Doposud nacvičovaly v MŠ pod vedením p. M. Petrželové a její dcery Pavly.

Koncem ledna měli rodiče / zákonní zástupci/ možnost konzultací s paní učitelkami  ze III. třídy ohledně školní zralosti jejich dětí – individuální pohovory.

31.1. Proběhl v ZŠ zápis do 1. Třídy pro školní rok 2012-2013. Z naší MŠ bylo zapsáno 19 dětí. 10 dětem byla doporučena návštěva pedagogicko-psychologická poradny ke zjištění školní zralosti.

 

ÚNOR  2012

20.2. V MŠ se uskutečnil Veselý karneval. Od rána byly děti převlečeny do karnevalových masek, společně tančily, hrály závodivé hry, nafukovaly balónky, určovaly masky svých kamarádů – Hádej, kdo jsem? Do MŠ přijela se svým programem p. Hanka Montagová s loutkou Františka, kterého děti znají z televizní Kouzelné školky. Všichni si společně zatančili, zazpívali a zahráli hry. Odměnou jim byly omalovánky a bonbóny.

27.2. Divadélko ,,SMÍŠEK“  tentokrát přivezlo pohádku „O lakomé lišce“. Děti si  herce z  divadélka ,,SMÍŠEK“ velmi oblíbily, v jejich pohádkách zažijí plno legrace, ale i morálního ponaučení.

 

BŘEZEN 2012

1.3. Školu navštívil Kouzelník s klaunem – do triků i kouzel byly zapojeny i děti jako kouzelníkovi pomocníci.

4.3. V neděli se uskutečnil tradiční Dětský karneval v kulturním domě za velké účasti dětí a jejich rodičů i prarodičů. Tentokrát masky přivítali ŠMOULOVÉ – děti plnily mnoho úkolů – házely kroužky, kreslily, prolézaly strachovým pytlem. Nejhezčí masky byly odměněny dorty, které upekla pí. Eva Adamcová. Děti i rodiče byli spokojeni i s bohatou tombolou, každé dítě si odneslo domů drobný dáreček.

22.3. Začala 1.lekce  plaveckého kurzu pro starší děti v bazénu v Opavě – rehabilitační středisko. Přihlásilo se 28 dětí. Děti se seznamovaly s vodou pomocí pomůcek a her. Některé se pokoušely o první plavecká tempa. Po hodině se chodily prohřát do sauny. Za sponzorování autobusu z Opavy do Slavkova jsme poděkovali p. Vandě Rýžové, p. Haně Musilové a p. Josefu Urbanovi.

24.3. Každé dva roky se pořádá VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA prací dětí Základní a Mateřské školy a Českého svazu žen v kulturním domě. Výstavka je spojena s prodejem výrobků dětí. Během dvou dnů navštívilo slavkovskou výstavku více než 1000 lidí. Svaz žen upekl perníčky a sestavil z nich celou vesnici na motivy pohádky „O Mrazíkovi“. Celý předvelikonoční čas byl velmi krásný, děti byly velmi šikovné a vytvořily hodně krásných výrobků z různých materiálů, které návštěvníky výstavky potěšily.

 

DUBEN  2012

18.4. Děti se fotily na foto ke Dni maminek. Jako tradičně se fotky líbily, poděkování patři i panu fotografovi Viktoru Šebestovi, který s MŠ spolupracuje už dlouhá léta.

19.4. Všechny třídy navštívily Výstavku drobného zvířectva a mláďat na školním statku v Opavě. Děti na vlastní oči viděly zvířata – husy, kozy, telata, krásy, slepice, koně, ovce, kachny aj. Zvířátka si mohly i pohladit a vzít do rukou . Zúčastnili jsme se  i výtvarné soutěže ,, Moje nejoblíbenější zvířátko“ -,,SLEPIČKA“ – vyhráli jsme 1. místo v kolektivní práci.

20.4Zápis do MŠ pro školní rok 2012-2013.K zápisu  přišlo 28 dětí s rodiči, společně si prohlédli celou mateřskou školu a děti si odnesly domů malý dáreček.

24.4. Divadélko ,, SMÍŠEK“  v dubnu přijelo s pohádku „O třech medvědech“ – dětem se pohádka velmi líbila.

 

KVĚTEN  2012

9.5. Vystoupení pro maminky ke DNI  MAMINEK se uskutečnilo ve III. třídě Sluníček. Děti z této třídy i třída Broučci si připravily společně se svými učitelkami bohatý program. Broučci představovali zvířátka a ze Sluníček se stali mravenci Ferdové a Berušky. Děti zpívaly a přednášely básně vhodně zvolené k převlekům, ve kterých vystupovaly. Na závěr si přítomné maminky zatančily s dětmi jednoduchý taneček „Mámo, pojď si hrát“. Maminky dostaly od dětí vlastnoručně nakreslený dárek – obrázek puzzle a fotografii.

10.5. III.  třída Kuřátek pozvala maminky na svůj program ke DNI MAMINEK.  Děti s velkou chutí a radostí tančily tanečky, zazpívaly i přednesly básně. S tímto programem  vystoupily i na celoobecních oslavách DNI MAMINEK  v kulturním domě 6.5. 2012, Také děti ze III. třídy  Kuřátek své maminky obdarovaly dárkem, který zhotovily.

11.5. Jako každoročně jsme se svými programy ke DNI MAMINEK přišli potěšit naše nejstarší spoluobčany v Senior centru. Klientům Senior centra se vystoupení dětí moc líbilo a dá se říci, že pookřáli na duši i na těle. Po skončení programu děti obdarovaly babičky, dědečky i zaměstnance drobnými dárečky. Na oplátku si odnesly sladké pohoštění – zákusek.

15.5. Naší školu navštívila p. Šárka Blokešová se svými svěřenci – pejsky. Děti seznámila se životem a chováním psů. Ukázala výcvik psů, jejich hračky i pamlsky. Děti si pejsky pohladily.

16.5. Pan fotograf Viktor Šebesta vyfotil všechny děti na společnou fotografii podle tříd –I.Broučci,    II. Sluníčka , III.  Kuřátka a foto předškoláků – tablo.

21.5. S poslední pohádkou v tomto školním roce přijelo divadélko ,,SMÍŠEK“. Přivezlo pohádku „Dobrodružství ze ZOO“. Děti se zábavnou formou seznámily s cizokrajnými zvířátky v příběhu ze ZOO.

23.5. Děti ze třídy Kuřátek a Sluníček navštívily,, SBOR HASIČŮ“ v Opavě na Těšínské ulici. Zde se seznámily s hasičskou a záchranářskou technikou – vyzkoušeli si přilby, rukavice. Prohlédly si hasičská auta a jejich vybavení, posadily se do nich, spustily maják i sirénu. Své zážitky zachytily výtvarně v MŠ.

25.5. Školu navštívily děti ze Základní umělecké školy v Opavě. Svým mladším kamarádům předvedly hru na hudební nástroje – housle, klavír, saxofon a zobcovou flétnu. Taneční kroužek předvedl moderní disko-tance. Našim dětem se líbila ukázka malých mažoretek. Poté p. učitelky ZUŠ rozdaly dětem letáky na nábor do kroužků v ZUŠ pro školní rok 2012/2013.

 

ČERVEN  2012

2.6Předškolata i Cvičení rodičů a dětí se zúčastnili sletového vystoupení v Bohumíně.

6.6Výlet vlakem se uskutečnil ve středu 6.6. Některé děti jely poprvé vlakem – cílová staniceJAKUBČOVICE. Výletu se zúčastnilo 55 dětí a 17 dospělých z řad zaměstnanců MŠ a některých rodičů. Počasí nám přálo, bylo teplo a svítilo sluníčko. Děti se povozily na ponících, zaskákaly na trampolíně, točily se na kolotoči, pohoupaly se na houpačkách. Při vycházce k malému rybníčku pozorovaly ryby, kterým do vody rozházely kousky chleba. Při pobytu v areálu se seznámily i s ostatními zvířátky  pejsci, kočky, koně, malí poníci. Také jsme se dostatečně občerstvovali – čajem, polévkou a opékali jsme špekáčky. S výletem byli všichni moc spokojeni.

10.6. Na hřišti Lesanky proběhl Sportovní den za účasti rodičů a dětí, předškolat a ostatních TV skupin. Sportovci předvedli skladby sokolského sletu „Člověče, nezlob se“ a „Ať žijí duchové“. Malé gymnastky předvedly něco ze svého umění. Sportovní den i přes nepřízeň počasí – poprchávalo, se vydařil a diváci, kterých se sešlo dost, byli spokojeni.

17.6. Krajská přehlídka Sokolského sletu proběhla v Opavě na Tyršově stadionu. Opět se zúčastnili naši rodiče s dětmi ve skladbě „Ať žijí duchové“ a předškolata ve skladbě „Člověče, nezlob se“. Tentokrát počasí bylo skvělé a přehlídka za účasti 1300 sportovců se vydařila.

19.6. S odcházejícími předškolaty se slavnostně rozloučily p. učitelky ze III.  třídy Kuřátek programem s oblíbenými písněmi a básněmi. Jako hosté byli přítomni rodiče dětí, pan ředitel ZŠ František Hodný, zástupkyně ZŠ Sylva Chovancová a paní učitelka 1. třídy Dana Jarošová. Děti dostaly jako vzpomínku na předškolská  léta upomínková trička s nápisem i se jmény předškoláků, pamětní list i medaili.

20.6. Školu navštívily pracovnice Charity z Opavy a Vlaštoviček, přinesly na prodej různé výrobky, které zhotovili různě postižení klienti chráněných dílen – keramické výrobky, relaxační polštářky a podušky plněné pohankovými skořápkami. Prodejem těchto výrobků jsme na Charitu přispěli 2930  Kč, které jsme předali pracovnicím Charity.

Školní rok byl ukončen 2011-2012 byl ukončen v pátek 29. června 2012.

Od  2.7. 2012  do  31.8.2012  - prázdninový provoz.

Od  9.7. 2012  do  20.8.2012 – dovolená – provoz přerušen.

 

31. 8. 2012              ZAPSALA VEDOUCÍ UČITELKA:  KOCIÁNOVÁ  ZUZANA  Bc.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov