• mateřská školA Slavkov

MŠ - Školní rok - 2013/2014

 

Nový školní rok 2012-2013 byl zahájen v pondělí 2. září 2013.

Do MŠ bylo zapsáno 72 dětí od 2,5 do 6 let.

 

Rozdělení pedagogických zaměstnanců:

1. třída Broučci                  p. uč. Bc. Zuzana Kociánová

2. třída Sluníčka                p. uč. Jaroslava Rohovská, p. uč. Věra Chovancová

3. třída Kuřátka                 p. uč. Marcela Králová, p. uč. Františka Křempková

 

Provozní zaměstnanci:

  • p. Mellarová Gabriela
  • p. Urbanová Iva
  • p. Tomášková Marie

Některé části MŠ byly přes prázdniny vymalovány. Třída Sluníček byla dovybavena novými skříňkami na hračky, stolečkem pod elektrickými klávesami a otočnou židlí. Místnost s pomůckami byla vybavena novými policemi a tím se zvětšil prostor pro ukládání pomůcek.

 

ZÁŘÍ 2013

16.9. Divadélko Smíšek přivezlo novou pohádku pro děti – s námětem prvního vstupu do MŠ pod názvem „Veselá školička“.

19.9. Proběhla INFORMATIVNÍ SCHŮZKA s rodiči. Na programu bylo seznámení rodičů s edukačními činnostmi. Rodiče měli možnost přihlásit své děti do kroužků.

 

Angličtina – pondělí                          p. uč. Mgr. Dana Jarošová, p. uč. Mgr. Jana Žůrková

Cvičení R+D – pondělí                      p. uč. Marcela Králová

Flétnička – úterý 1x za 14 dní           p. uč. Františka Křempková

Pusík  (logopedie) – pondělí              p. uč. Bc. Zuzana Kociánová

Šikulka – středa 1x za 14 dní             p. uč. Věra Chovancová

Pastelka – středa                               p. uč. Františka Křempková

Cvičení předškolata – středa             p. uč. M. Duroňová,  p. uč. P. Petrželová

Relaxační cvičení -středa                   p. uč. Marcela Králová

Projekt Alenka -čtvrtek                     slečna Šašková Barbora - ,,Český červený kříž“

 

25.9. Navštívilo naší MŠ divadélko Šikulka se třemi pohádkami: Nespokojené koťátko, Julinčin nový kamarád a Dobrodružství na vesnici. Všechny pohádky měly výchovný charakter a dětem se velmi líbily.

 

ŘÍJEN 2013

2.10. Začal kroužek s výtvarným zaměřením a výrobou keramiky - ,,Šikulka“. Do kroužku se přihlásilo 20 dětí, každé pololetí navštěvovalo výtvarný kroužek 10 dětí.

 

7.10. Přihlášené děti se poprvé sešly v angličtině pro nejmenší. Zábavnou formou se děti seznamují se základy anglického jazyka. S anglickými písněmi i slovy seznamují děti učitelky základní školy Mgr. Dana Jarošová a Mgr. Jana Žůrková (od ledna 2014 Pavla Petrželová).

 

11.10. Sešli jsme se na školní zahradě na tradičním setkání dětí a jejich rodičů při podzimní akci – tentokrát pod názvem „PODZIMNÍ JEŽKOVÁNÍ“. Děti si společně s rodiči na úvod zahrály pohybovou hru „Na kompot“. Poté plnily úkoly např. vybarvování listů máčenou křídou předkreslenému bílému ježkovi. Z ovoce a zeleniny, které si děti přinesly, vyráběly podzimní ježky pomocí zapichování párátek a zdobením přírodninami jeřabinou a šípky. Do předem nakresleného košíku otiskovaly půlené ovoce. Dále z hroznů, jablek a banánů zhotovily jednohubky, na kterých si děti pochutnaly. Za splnění úkolů dostaly na kartičku razítka a jejich odměnou byla jízda na koních a sladká odměna – bonbóny. Všichni jsme společně opékali špekáčky na ohni, který připravil p. školník Martin Malchárek. Počasí nám přálo a všem se akce líbila.

 

12.10. V Senior centru proběhlo „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“ Slavkova, který svým programem zpestřily i děti z naší MŠ. Velké poděkování patří paní učitelce Věře Chovancové, která vítání s dětmi nacvičila. Do svazku obce bylo přivítáno 12 miminek.

 

15.10. Divadélko Smíšek zahrálo pohádku pod názvem „V nouzi poznáš přítele“ s mravním poučením – kamarádům se musí pomáhat a kamarádi si neubližují.

 

18.10. Vedoucí učitelky Předškolat a Cvičení rodičů a dětí připravily tradiční podzimní akci pro děti a jejich rodiče „Cestička k našim malinkým“.

Účastníci se sešli v lese u Lesanky, cestou plnily různé úkoly a disciplíny.

 

21.10. Paní učitelka Františka Křempková byla ve stavu nemocných (operace). Na dlouhodobý zástup byla přijata paní vychovatelka Vlasta Sedláčková do - III. třídy Kuřátek.

 

LISTOPAD 2013

1.11. Děti ze III. třídy Kuřátek a dva předškoláci z II. třídy Sluníček navštívily ZDRAVOTNÍ MUZEUM ve Slezské nemocnici v Opavě. Akce byla uskutečněna za účasti Barbory Šaškové, která vede v MŠ zdravotní výchovu pod názvem „Když Alenka stůně“. Děti se seznámily s lékařskou technikou a nástroji z minulých let. Prohlédly si fotografie z minulého století.

 

11.11. Chráněná dílna z Vlaštoviček nám doručila výrobky jejich klientů – keramiku s vánoční tématikou. Z výrobků jsme uspořádali prodejní výstavku pro rodiče a děti. Výnos z výstavky byl 3455 Kč díky prodeji 102 výrobků. Peníze byly předány pracovnicím charity ve Vlaštovičkách.

 

20.11. S novou pohádkou „Pasáček vepřů“ přijelo divadélko Smíšek.

 

27.11. Děti z celé MŠ se seznámily se třemi pejsky, které přivezla p. Blokešová. Povídání o výcviku psů, kteří pomáhají lidem pod názvem - ,,Pes přítel člověka“. Děti viděly práci při výcviku psů a dověděly se mnoho zajímavostí ze života pejsků i se správným chováním k živým zvířecím tvorům.

 

29.11. Nejstarší děti ze III. třídy Kuřátek navštívily společně s učitelkami výstavu týkající seVánoc a adventního času na Střední Zemědělské škole v Opavě. Všichni ocenili výzdobu celého areálu, seznámili se s vánočními zvyky.

 

PROSINEC 2013

3.12. Ze skiareálu Karlov nám přivezli interaktivní program pod názvem „Kája jezdí bezpečně“. Byla to zábavná prezentace lyžování. Děti byly seznámeny s deseti pravidly bezpečného chování na sjezdovkách. Po skončení programu dostaly diplomy a pracovní listy.

 

5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA se uskutečnila ve III. třídě Kuřátek ze přítomnosti rodičů, prarodičů i sourozenců dětí. V první části programu shlédli pohádku „Smíškovy Vánoce“ od divadélka Smíšek. V druhé části radostného odpoledne si děti zatančily na píseň „Kolik je dnů do Vánoc“ a děti ze III.  třídy zazpívaly píseň „O pohádkách“. Od Mikuláše a čerta dostaly adventní čokoládový kalendář a knihu s omalovánkami.

 

6.12. Mikuláš s čerty přišel i ze Základní školy – žáci 9. třídy. Děti jim zazpívaly a přednesly básně s mikulášskou tématikou. Na oplátku je Mikuláš obdaroval pohádkovými lízátky.

 

10.12. Celá mateřská škola se zúčastnila VYSTOUPENÍ v Senior centru u příležitosti tradiční návštěvy před VÁNOCEMI. Děti ze třídy Broučků a Sluníček oblečeny jako vánoční stromečky zazpívaly, zatančily na Vánoční téma. Děti ze třídy Kuřátek předvedly svůj program na téma „Pohádky“. Celé pásmo bylo vytvořeno na písně z pohádek. Děti byly vtipně oblečeny – kostýmy k pohádce a jejímu obsahu. Včelka Mája, Pan Tau, Bob a Bobek, Perníková chaloupka. Nejstarší děti si zasloužily dlouhotrvající potlesk od babiček a dědečků – klientů Seniorcentra ve Slavkově. Paní učitelky dostaly od paní ředitelky M. Gorčicové kytičku a poděkování. Děti byly obdarovány vánočními perníčky. Všem zaměstnancům i klientům byly předány přáníčka k Vánocům a Novému roku 2014.

 

17.12. Základní škola nás pozvala na kulturní akci pod názvem „TAJEMSTVÍ PÍSNIČEK“.Zúčastnily se třídy Sluníček a Kuřátek. Děti se seznámily se základními hudebními pojmy – rytmus, tempo, takt a noty.

 

18.12. Jako již tradičně, tak i letos se uskutečnila VÁNOČNÍ NADÍLKA U VÁNOČNÍHO STROMEČKU. Děti si společně zazpívaly vánoční koledy, ochutnávaly cukroví z domova a zhlédly vánoční pohádku z DVD. V jednotlivých třídách našly pod stromečkem dárky, které si odnesly domů – vzdělávací hra „Přečtu ti, mami“ – skládání obrázků z částí s písmenky. Pod vánočním stromečkem našly i spoustu hraček ke hrám v MŠ – kuchyňku, nádobí, puzzle, dřevěné kostky, autodráhu aj. Děti byly s dárky i celým vánočním programem spokojeny.

Od 23.12. 2013 do 5.1. 2014 provoz MŠ přerušen – zimní prázdniny (jídelna uzavřena).

 

LEDEN   2014

8.1. Po novém roce do naší  MŠ opět zavítalo divadélko,, Smíšek“ s pohádkou „O RÝMATÉ PRINCEZNĚ“ – zábavnou formou byly děti seznámeny s ochranou zdraví před nachlazením a s léčbou nemoci – ovocem a zeleninou s vitamíny.

 

27.1. III. třída Kuřátka navštívila LOUTKOVÉ DIVADLO v Opavě, kde zhlédla pohádku „Rákosníček a jeho rybník“. Děti se seznámily s loutkami a prostředím divadla.

 

28.1. Předškolní děti navštívily 1. třídu základní školy. Prohlédly si prostředí školy. Prvňáčci jim předvedli, jak umí číst, psát i počítat. Nakonec si společně zazpívali písničku, kterou znaly všechny děti.

 

30.1. ZÁPIS do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2014 – 2015 proběhl ve dvou skupinách v 13:30 a 15:00 hod v 1. třídě ZŠ. Děti plnily úkoly spojené s pravolevou orientací, vyhledávaly stejné geometrické tvary, počítaly předměty do 5, dokreslovaly obrázky, manipulovaly s drobnými předměty. U dětí bylo sledováno správné držení tužky. Při zpěvu či přednesu básně se děti uvolnily a tréma z nich spadla. V činnostech bylo sledováno zejména schopnost plnit pokyny, udržení pozornosti a soustředění po dobu 40 minut, schopnost komunikovat, kázeň, sociální znalost – spolupráce s učitelkou i spolužáky. Tím byla zhodnocena školní zralost dětí. K zápisu přišlo 36 dětí ze Slavkova a okolních vesnic.

 

31.1. Pololetní prázdniny v . Od 3.2.  do 7.2. jarní prázdniny .

 

ÚNOR  2014

17.2. Divadélko,, Smíšek“ přivezlo veselou pohádku „Zvířátka a loupežníci“ opět na závěr s mravním poučením.

 

16.2. MAŠKARNÍ KARNEVAL v mateřské škole, zábavné hry - ,, VESELÉ KARNEVALOVÉ KLUBÍČKO „ – přehlídka masek s určováním – hádej, kdo jsem? Soutěže, tanec při hudbě sladká odměna.

 

BŘEZEN   2014

7.3. Celá MŠ byla pozvána do kulturního domu ve Slavkově, kde děti zhlédly pohádku „O zlé královně“ – představení Slezského divadla v Opavě. Děti se seznámily s profesionálním dramatickým uměním.

 

9.3. Již tradičně byl uspořádán SRPŠ při MŠ CELOOBECNÍ KARNEVAL pro děti. Tentokrát pod názvem „Ferda a jeho kamarádi“. Velké poděkování si zasloužili sponzoři akce, jmenovitě: TJ Sokol, hasiči, myslivci, ZŠ (SRPŠ), Chovatelé, Zahrádkáři, ČS Žen, Rybáři a paní I. Kramolišová.

Děti plnily různé úkoly – kreslily, soutěžily a především tančily. Nejlepší masky v různých kategoriích byly vyhlášeny a obdarovány sladkým dárkem – dortem Beruškou.

 

24.3. 1. lekce plavání v bazénu v areálu LCR Englišova v Opavě. Přihlásilo se 25 dětí, celkem 12 lekcí. Rodiče zaplatili poplatek 850 Kč a 250 Kč na autobus při zpáteční cestě do Slavkova.

 

25.3. MŠ navštívil dědeček jednoho z dětí pan Jan Hulva, který hraje na dudy. Předvedl dětem hru na dudy, popsal jejich funkci a zazpíval několik písní z Jižních Čech. Děti se tak seznámily s novým hudebním nástrojem. Snad všechny děti měly možnost poprvé ve svém životě shlédnout na vlastní oči opravdového dudáka s dudami v kroji. Mnozí si mohli na dudy zahrát a všichni si zazpívali několik lidových písní za doprovodu dud.Pan Hulva svým milým vystoupení přiblížil dětem lidové tradice.

 

27.3. Divadélko,, Smíšek“ přijelo s pohádkou „O víle květničce“. Děti se zábavnou formou seznámily s některými jarními květinami a s podmínkami růstu.

 

DUBEN 2014

9.4. S loutkovou pohádkou přijelo divadélko ,,Šikulka.“ Pohádka „O vybíravé holčičce“s mravním ponaučením děti zaujala.

 

12. a 13. 4.Z ákladní škola společně s mateřskou školou, ČSŽ a Seniorcentrem ve Slavkově uspořádala tradiční „VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU“. Z ní měly velkou radost právě naše děti. Vyrobit si vlastní výrobek a vidět jej na tak velké výstavě, kterou navštívilo hodně lidí, bylo pro ně odměnou. Všechny děti i paní učitelky se několik měsíců na tuto výstavu pilně připravovaly.

Projekt „Když Alenka stůně“ byl obohacený o „Den s IZS“ v MŠ. Zdravotní sestra ukázala dětem ošetřování ran a další důležité věci ze zdravovědy. Policie ČR dětem hravou formou předvedla, jak bezpečně přecházet přes cestu, kdo chrání jejich bezpečí apod. Bezpečnostní technik ukázal dětem hasicí přístroje a ukázku hašení.

 

22.4. Divadélko,, Smíšek „– pohádka „Neposlušné autíčko“.

 

25.4. Děti z I. třídy Broučků a II. třídy Sluníček společně s učitelkami shlédly VÝSTAVU DOMÁCÍCH ZVÍŘAT A MLÁĎAT na školním statku v Opavě. Děti se přímým pozorováním seznámily s mláďaty domácích zvířat – telátka, selátka, králíčci, jehňátka, kůzlátka, holubi, housátka, kuřátka apod. Dokonce si  některá zvířátka pohladily.

25.4. Zajímavou akcí byl „Den hygieny rukou“ na dětském oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Legrace s nemocničním klaunem a práce s obrázky děti nadchla. Největším zážitkem byla kontrola rukou desinfekčním prostředkem pod UV lampou. Této akce se zúčastnila III. třída Kuřátek.

 

26.4. Skupinka dětí pilně nacvičovala program k vítání občánků pod vedením paní učitelky Věry Chovancové. S milým programem vystoupily v Senior centru a přivítaly tak nejmenší děti do svazku obce.

 

29.4. – 30.4. ZÁPIS NOVÝCH DĚTI DO MŠ na školní rok 2014 – 2015 proběhl od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 v obou dnech. Bylo přijato 23 dětí ve věku 2,5 -  6 let.

 

KVĚTEN  2014

Od  2.5. do  23.5. vykonávala řízenou praxi studentka 3. ročníku Pedagogické školy v Krnově Veronika Tomášková. Praxe probíhala ve třídě Kuřátek, vedoucí učitelkou praxe byla paní učitelka Marcela Králová.

 

6.5. DEN MAMINEK je vždy pro naše děti velkou událostí. Děti se těšily nejen na své maminky, ale i babičky. Třída Kuřátek předvedla,, Country tance „ve stylovém oblečení. Se svým programem vystoupila Kuřátka také v kulturním domě na celoobecních oslavách Dne matek.

 

7.5. I.třída Broučků se ve svém programu vydala,, NA VÝLET“ se zvířátky po celém světě. Děti, ač byly nejmladší, celý program báječně zvládly.  II. třída Sluníček se proměnila v muzikanty – program „Z nás bude kapela“ se přítomným hostům velmi líbil. Děti se představily v černobílém oblečení s notou. Maminky dostaly vlastnoručně dětmi vyrobený dárek – těstovinové korále.

 

15.5. Celý program ke Dni matek shlédli i klienti Seniorcentra ve Slavkově. Babičky dostaly od dětí přáníčka. Děti zase na oplátku sladkosti.

30.5. DEN DĚTÍ jsme oslavili poslední den května s KLAUNEM PRCKEM - Pepínem. Na dvouhodinovém programu klaun děti pobavil. Hrály hry, soutěžily a tančily. Všem se radostný a veselý „Dětský den“ moc líbil.

 

ČERVEN 2014

3.6. Pohádka „Ošklivé káčátko“ od divadélka,, Smíšek“.

 

4.6. Tento školní rok jsme si naplánovali VÝLET do Hradce nad Moravicí a Žimrovic. Autobusem jsme odjeli hned ráno – téměř všechny děti i 12 dospělých z řad zaměstnanců MŠ a rodičů ze SRPŠ. Všichni jsme si prohlédli koňské stáje jezdeckého oddílu i muzeum kočárů. Děti se povozily na koníčcích. Velká procházka lesem kolem řeky Moravice dětem nevadila, protože se těšily na překvapení dne, kterým byly průlezky a dětské atrakce v areálu Dobré pohody v Žimrovicích. V areálu si snědly děti špekáček a zakoupily si drobné upomínkové předměty. Počasí se vydařilo a děti si výlet užily do sytosti.

 

19.6. Děti ze cvičení Předškolat vystoupily v Hradci nad Moravicí na představení mažoretek „Charlie“ se skladbou „Zuzana“. Sklidily velký potlesk od diváků.

 

22.6. Sportovní den na hřišti v lese – Lesanka proběhl za krásného počasí a účasti mnoha spokojených diváků. Ve sportovním dni vystoupili rodiče + děti, předškolata s country tancem a mladší školní děti s gymnastikou, cvičením s deštníky, břišními tancem a skupina „Malí monteráčci“.

 

24.6. Tradiční Rozloučení se uskutečnilo za přítomnosti dětí – III. třídy Kuřátek – předškoláků, jejich rodičů a pana ředitele Františka Hodného a vedoucí učitelkou Bc. Zuzany Kociánové. Děti v krátkém pásmu zazpívaly a přednesly básně. Byla to úplnátečka ve školním roce 2013 – 2014. Po předání informací rodičům děti obdržely dárečky a fotky pro vzpomínku na MŠ. Do triček se tentokrát oblékly již na začátku programu a vystupovaly tak, jako jedna velká rodina.

 

Cvičení R+D

V letošním roce cvičili R+D na okresním vystoupení v pódiových skladbách v Opavě na ZŠ Vrchní, dále v Ostravě – Pustkovci a na krajských závodech se skladbou „Mezi paprsky“. Jarní akce M+M se letos konečně vydařila – disciplíny byly pro všechny zajímavé a užily si je naplno. Poděkování patří sponzorovi paní V. Říhové.

 

Provoz mateřské školy byl přerušen od 7. července do 15. srpna 2014.

Školní rok byl ukončen 27.6. 2014. 

31 .8. 2014 zapsala  ZUZANA KOCIÁNOVÁ Bc.vedoucí učitelka MŠ

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov