• mateřská školA Slavkov

KALENDÁŘ AKCÍ MŠ

KALENDÁŘ AKCÍ MŠ

 

ŘÍJEN

10.9.2016 Divadélko Smíšek - podzimní strašáci

 

ZÁŘÍ

19.9.2016 Divadélko Smíšek - Veselá školička

15.9.2016 Schůzka rodičů, SRPŠ

 

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení