• mateřská školA Slavkov

Zpívání koled v Seniorcentru

Zpívání koled v Seniorcentru

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení