• mateřská školA Slavkov

Zimní soutěž (Sluníčka)

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení