• mateřská školA Slavkov

Zimní soutěž (Kuřátka)

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov