• mateřská školA Slavkov

Zimní olympiáda v Kuřátkách

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov