• mateřská školA Slavkov

Zářijové putování Kuřátek po Slavkově

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení