• mateřská školA Slavkov

Zářijové putování Kuřátek po Slavkově

Postupně jsme prošli úplně celý Slavkov - všechny ulice a uličky. Během putování jsme viděli daňky a většinou nám děti ukazovaly kde bydlí a vedly nás cestami, kterými jsme ještě nešli. Putování bylo velmi zábavné. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov