• mateřská školA Slavkov

Zářijové Kuřátkové hraní

Zářijové Kuřátkové hraní

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov