• mateřská školA Slavkov

Výtvarná soutěž 2023

V měsíci květnu 2023 se opět naše děti, jako již tradičně (ze třídy Sluníček a Kuřátek) zúčastnily v hojném počtu pod vedením p. učitelky Králové a Reslové mezinárodní výtvarné soutěže v oboru dětské kresby a grafiky na téma "Co se děje v krajině".        Z celého počtu obrázků 1435 byly vybrány 3 od našich dětí na výstavu v kulturním domě Leoše Janáčka a do prostor ZŠ v Havířově-Bludovicích - Julie Hlistová, Valentýna Endrychová a Lukáš Čech. Gratulujeme.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení