• mateřská školA Slavkov

Výlet Starý Jičín Broučci

V pondělí 23.05.2022 si děti užily výlet "Hledání pokladu".

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov