• mateřská školA Slavkov

Výlet předškoláků do SVČ

Autobusem MHD jsme dojeli do Opavy a došli do zahrady Minizoo, kde jsme posvačili výbornou buchtu z naší školní jídelny. Poté jsme si prohlédli první část zvířat v Minizoo.  V 9:30 nás čekal program paní Tomanové "Český les", který se odehrával uvnitř Loutkového divadla. Během hodinového vyprávění se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací. Děti se do programu aktivně zapojovaly. Děti si zblízka prohlédly parohy, rohy, zuby divočáka, kůži lišky i kuny. Zblízka si děti prohlédly lebku jelena. Po besedě jsme si prohlédli druhou část zvířat v Minizoo a autobusem přijeli na oběd do školky. Děkujeme SVČ za nádherné dopoledne.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov