• mateřská školA Slavkov

Výlet předškoláků do Minizoo v Opavě

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení