• mateřská školA Slavkov

Vítali jsme miminka

Vítali jsme miminka

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov