• mateřská školA Slavkov

Velká oblékací soutěž

V první disciplíně děti hádaly názvy různých oblečení na kartičkách. Zvítězil ten, kdo měl nejvíc kartiček. V druhé soutěži děti na rychlost sbíraly své oblečení a musely si jej obléci. Tato disciplína děti velmi zaujala. V třetí disciplíně děti spojovaly dvě stejné rukavice. Na ukončení pro zábavu děti skládaly postavičky s nejrůznějšími druhy oblečení.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov