• mateřská školA Slavkov

Velikonoční pomlázka u Kuřátek

Slavnostní velikonoční dopoledne děti prožily ve středu 5.4. Kdo chtěl mohl si postavit kraslici z různých materiálů. Zajímavé bylo vyprávění o velikonočních tradicích. Nechyběla ani hudebně pohybová hra Zajíček. Děti si užily pomlázku a pochutnaly si na výborném beránkovi a perníčcích.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov