• mateřská školA Slavkov

Velikonoční pomlázka u Kuřátek

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení