• mateřská školA Slavkov

Velikonoční plot

Před školkou si můžete spolu s Vašimi dětmi splnit nejrůznější úkoly. Po splnění úkolů si před vchodem školky vyzvedněte malou odměnu. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov