• mateřská školA Slavkov

Velikonočně jarní tvoření

Děti si vyrobily ježka (z pilin a semínek trávy) a květináč s osením (velikonoční výzdobu domů). S nadšením vyráběly také velikonoční přání a velikonoční zajíčky.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov