• mateřská školA Slavkov

Vánoční návštěva Seniorcentra

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení