• mateřská školA Slavkov

Vánoční besídka v seniorcentru

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení