• mateřská školA Slavkov

Vánoční besídka v seniorcentru

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov