• mateřská školA Slavkov

Vánoce u Sluníček

Vánoce u Sluníček

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení