• mateřská školA Slavkov

Vajíčkovník

Společně jsme si vyzdobili vstupní chodbu velikonočními dekoracemi.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov