• mateřská školA Slavkov

Ukončení čarodějnického dopoledne

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení