• mateřská školA Slavkov

Týden se zvířátky v zimě

děti si užily mnoho her a naučily se, která zvířátka v zimě spí, a která ne, a také jsme vyrobili lojové kuličky a zavěsili je na stromy na zahradě MŠ.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení