• mateřská školA Slavkov

Tvoření třídního maskota - Kuřátka

Tvoření třídního maskota - Kuřátka

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení