• mateřská školA Slavkov

Tři králové u Sluníček

Tři králové u Sluníček

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení