• mateřská školA Slavkov

Teče voda, teče

V rámci tematického celku se děti dozvídaly různé zajímavé informace o vodě. Hráli jsme si na dešťové kapičky, schovávali jsme se do dešťového mraku. Cítili jsme vodu na tváři i zkoušeli vodou malovat a seznamovali se s vlastnostmi vody. Ilustrovali jsme pohádku O zlaté rybce a papír jsme si připravili pomocí krásných modrých bublin. Zajímavé bylo také pozorování předmětů, jestli plavou nebo ne. A  kdo chtěl mohl ochutnat obyčejnou vodu a také vodu slanou.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov