• mateřská školA Slavkov

Stašidlácký den u Broučků

Stašidlácký den u Broučků

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov